fredag 11 mars 2011

Vem försvarar de utsatta i samhället?

Katolska kyrkan om Respekt för människan som person

  Nedan utdrag ur denna katekes

Artikel 3 Social rättvisa -  I. Respekt för människan som person.  - Punkt 1930

"Respekten för människan som person innebär att man respekterar de rättigheter som härstammar från hennes värdighet som skapad varelse. Dessa rättigheter föregår samhället och har förpliktande karaktär för detta. De är grunden för varje myndighets moraliska legitimitet.  Då ett samhälle missaktar dessa rättigheter eller vägrar erkänna dem i sin positiva lagstiftning hotar det sin egen moraliska legitimitet. Utan en sådan respekt kan en myndighet enbart stödja sig på styrka eller våld för att uppnå lydnad från sina undersåtar. Det tillkommer kyrkan att erinra människor  av god vilja om dessa  rättigheter och att skilja legitima bruket av dem från missbruk eller felaktigheter."


Katekesen rekommenderas varmt och kan köpas från närmaste katolska församling. Katekesen kan hjälpa Dig att finna  genomtänkta och välformularde texter till de flesta frågor i livet.

Kjell Vagnhammar