söndag 15 maj 2011

Webbgudstjänst - Internetkyrkans dag 15 maj

Internetkyrkans dag -
Internet  Evangelism Day 15 maj

Webbgudstjänst Kristet Center ÖrebroFrån predikan
1 Bestämma Dig - fatta beslut- hitta Din plats. Utifrån en fri vilja.
2 Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Min gåva är till för mig och andra.
   Se gåvor hos varandra och lära sig uppskatta dem. Romarbrevet 12:10
3 Träna Dig i att se vad Du kan och vilka gåvor Du har.Uppmuntra varandras gåvor
    Tacka Gud för att Du är den Du är(jag är jag den jag är).
4 Ikläden Er hela Guds vapenrustning Efesierbrevet 6:11 ff
   Hebreerbrevet 11:1
Kristet Center lägger in sina predikningar i sitt videoarkiv. Där kan Du se och lyssna till
tidigare predikningar
Kjell Vagnhammar

I dag Internetkyrkakns dag

Välkommen till Internetkyrkans hemsida www.internetkyrkan.se
Den som vill förlja en gudstjänst på webben kan pröva
www.kristetcenter.se En av de få frikyrkoförsamlingar som sänder gudstjänstöver webben. Ingen församling inom Svenska kyrkan har en webbgudstjänst.

Internetkyrkans dag - http://www.internetkyrkan.se/ är en del av den världsvida Internet evangelism day. Du kan i dag och i vissa fall hela maj  ladda ner e-böcker utan kostnad från denna länk  http://www.internetevangelismday.com/

Nedan ett "urklipp"från IE-days hemsida

"Internet Evangelism Day

An evangelism resource for churches, bible colleges, outreach teams & individuals, because …

Digital media have transformed the world in the last 15 years. We have entered a new ‘digital communication culture’ where all the rules for effective communication have changed. Even offline!
There are 2 billion web users, and 4 billion people use mobile phones (increasingly these are web-equipped). The Web is not just another means of communication, but a hyper-medium that subsumes, links together, and enhances all previous media.

What do we offer?

Internet Evangelism Day exists to help Christians understand the huge and growing potential to share the good news of Jesus through digital media. We offer two complementary concept"

måndag 9 maj 2011

Internetkyrkans dag 15 maj

Över hela världen firas Internet Evangesation Day (IE-day) den 15 maj i år.
I Sverige svarar Internetkyrkan för kontakten med organisationen för IE-day.
Denna vecka blir förberedelserna för den 15 maj särskilt intensiva. Se nedan

Varje dag lyfter vi fram ett ämne som vi belyser översiktligt. För att på söndag den 15 kl 10.00 via internet fira en gudstjänst tillsammans med församlingen vid Kristet Center i Örebro.
Eftersom det är ett globalt projekt sträcker sig datumet 15 maj över två dygn. Således börjar den 15 maj på nya Zeeland, kl 14.00 svensk tid den 14 maj och slutar på Hawaii den 16 maj kl 16.00 svensk tid..
Du kan följa internetkyrkans dag via
Gruppen internetkyrkan på Facebook
samt denna blogg.
Be för hela projektet.
Välkommen
Kjell Vagnhammar -Ansvarig utgivare