söndag 26 juni 2011

Gerhard Nordström Klostret Ystad

Banco di Santo Spirito - Den helige Andens bank, är namnet på en utställning av Gerhard Nordström. Han ser utställningen som en ironisk kommentar till de ortodoxa dogmerna och låsta trosföreställningar, där en "förstenad" kvinnosyn ingår.

Vid Nordströms besök i Barcelona under Kristi lekamens dag fick han se hur stadens biskop tog emot folkets hyllning från en limosin. Nordström fick veta av en person från Barcelona att biskopen var ägare till stadens dyraste och lyxigaste bordell. Ovanstående målning blev resultatet från upplevelsen.


Här häcklar Nordström katolska kyrkan för att slå mynt av Kristi lidande.

Har Du vägarna förbi Ystad i sommar, unna Dig upplevelsen av att se denna utställning. Ta gärna med Dej en god vän. Ni kommer att ha mycket att prata och meditera kring efter besöket.


Uställningen öppnades den 2 juni och pågår till den 25 september 2011.
Plats Klostret i Ystad öppettider se nedanstående länk


Kjell Vagnhammar


söndag 15 maj 2011

Webbgudstjänst - Internetkyrkans dag 15 maj

Internetkyrkans dag -
Internet  Evangelism Day 15 maj

Webbgudstjänst Kristet Center ÖrebroFrån predikan
1 Bestämma Dig - fatta beslut- hitta Din plats. Utifrån en fri vilja.
2 Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Min gåva är till för mig och andra.
   Se gåvor hos varandra och lära sig uppskatta dem. Romarbrevet 12:10
3 Träna Dig i att se vad Du kan och vilka gåvor Du har.Uppmuntra varandras gåvor
    Tacka Gud för att Du är den Du är(jag är jag den jag är).
4 Ikläden Er hela Guds vapenrustning Efesierbrevet 6:11 ff
   Hebreerbrevet 11:1
Kristet Center lägger in sina predikningar i sitt videoarkiv. Där kan Du se och lyssna till
tidigare predikningar
Kjell Vagnhammar

I dag Internetkyrkakns dag

Välkommen till Internetkyrkans hemsida www.internetkyrkan.se
Den som vill förlja en gudstjänst på webben kan pröva
www.kristetcenter.se En av de få frikyrkoförsamlingar som sänder gudstjänstöver webben. Ingen församling inom Svenska kyrkan har en webbgudstjänst.

Internetkyrkans dag - http://www.internetkyrkan.se/ är en del av den världsvida Internet evangelism day. Du kan i dag och i vissa fall hela maj  ladda ner e-böcker utan kostnad från denna länk  http://www.internetevangelismday.com/

Nedan ett "urklipp"från IE-days hemsida

"Internet Evangelism Day

An evangelism resource for churches, bible colleges, outreach teams & individuals, because …

Digital media have transformed the world in the last 15 years. We have entered a new ‘digital communication culture’ where all the rules for effective communication have changed. Even offline!
There are 2 billion web users, and 4 billion people use mobile phones (increasingly these are web-equipped). The Web is not just another means of communication, but a hyper-medium that subsumes, links together, and enhances all previous media.

What do we offer?

Internet Evangelism Day exists to help Christians understand the huge and growing potential to share the good news of Jesus through digital media. We offer two complementary concept"

måndag 9 maj 2011

Internetkyrkans dag 15 maj

Över hela världen firas Internet Evangesation Day (IE-day) den 15 maj i år.
I Sverige svarar Internetkyrkan för kontakten med organisationen för IE-day.
Denna vecka blir förberedelserna för den 15 maj särskilt intensiva. Se nedan

Varje dag lyfter vi fram ett ämne som vi belyser översiktligt. För att på söndag den 15 kl 10.00 via internet fira en gudstjänst tillsammans med församlingen vid Kristet Center i Örebro.
Eftersom det är ett globalt projekt sträcker sig datumet 15 maj över två dygn. Således börjar den 15 maj på nya Zeeland, kl 14.00 svensk tid den 14 maj och slutar på Hawaii den 16 maj kl 16.00 svensk tid..
Du kan följa internetkyrkans dag via
Gruppen internetkyrkan på Facebook
samt denna blogg.
Be för hela projektet.
Välkommen
Kjell Vagnhammar -Ansvarig utgivare

fredag 11 mars 2011

Vem försvarar de utsatta i samhället?

Katolska kyrkan om Respekt för människan som person

  Nedan utdrag ur denna katekes

Artikel 3 Social rättvisa -  I. Respekt för människan som person.  - Punkt 1930

"Respekten för människan som person innebär att man respekterar de rättigheter som härstammar från hennes värdighet som skapad varelse. Dessa rättigheter föregår samhället och har förpliktande karaktär för detta. De är grunden för varje myndighets moraliska legitimitet.  Då ett samhälle missaktar dessa rättigheter eller vägrar erkänna dem i sin positiva lagstiftning hotar det sin egen moraliska legitimitet. Utan en sådan respekt kan en myndighet enbart stödja sig på styrka eller våld för att uppnå lydnad från sina undersåtar. Det tillkommer kyrkan att erinra människor  av god vilja om dessa  rättigheter och att skilja legitima bruket av dem från missbruk eller felaktigheter."


Katekesen rekommenderas varmt och kan köpas från närmaste katolska församling. Katekesen kan hjälpa Dig att finna  genomtänkta och välformularde texter till de flesta frågor i livet.

Kjell Vagnhammar

torsdag 6 januari 2011

Predikan av Gert Nilsson

Predikan av Gert Nilsson hittar Du på denna länk:

http://www.internetkyrkan.se/gertNnyab11.htm 

Rubriken på predikan "Namnet som ger framtid och hopp". Det verkar väl hoppfullt.
Välkommen att läsa den!
Gert har nu publicerat över 50 prediknigar på Internetkyrkan. Det är således en rejäl POSTILLA.
Kjell Vagnhammar