söndag 15 maj 2011

Webbgudstjänst - Internetkyrkans dag 15 maj

Internetkyrkans dag -
Internet  Evangelism Day 15 maj

Webbgudstjänst Kristet Center ÖrebroFrån predikan
1 Bestämma Dig - fatta beslut- hitta Din plats. Utifrån en fri vilja.
2 Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Min gåva är till för mig och andra.
   Se gåvor hos varandra och lära sig uppskatta dem. Romarbrevet 12:10
3 Träna Dig i att se vad Du kan och vilka gåvor Du har.Uppmuntra varandras gåvor
    Tacka Gud för att Du är den Du är(jag är jag den jag är).
4 Ikläden Er hela Guds vapenrustning Efesierbrevet 6:11 ff
   Hebreerbrevet 11:1
Kristet Center lägger in sina predikningar i sitt videoarkiv. Där kan Du se och lyssna till
tidigare predikningar
Kjell Vagnhammar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar